Bevatten groente en fruit minder voedingsstoffen dan vroeger?

25/11/2022 in: Feiten en fabels

VersGroenteFruit of pillen

Het zingt rond dat groente en fruit tegenwoordig minder voedingsstoffen zouden bevatten dan vroeger. Artikelen in diverse publieksmedia hebben daaraan bijgedragen. Door moderne teeltmethoden in de landbouw zouden er in fruit of groente bijvoorbeeld minder vitamines of mineralen zitten. Oorzaak: de uitputting van de grond waarop de gewassen staan, moderne veredelingstechnieken en eenzijdig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Bodemmineralen

Het klopt inderdaad dat sommige landbouwgronden een grotere capaciteit hebben dan andere. Zo is er een verschil tussen de Brabantse zandgrond, de Nederlandse rivierkleigrond en de Limburgse lössgrond. De voedingsgewassen die erop worden gezet, gebruiken de bodemmineralen om te groeien. Het ligt voor de hand dat een voortdurende oogst van voedingsgewassen de mineralenbuffer van de grond aanspreekt. En als deze niet zou worden aangevuld, zou het niet mogelijk zijn steeds een goede opbrengst te oogsten. In mineraalarme gebieden zal over het algemeen meer mest nodig zijn dan in mineraalrijke gebieden.

Afname van vitamines en mineralen

Dat er in de loop der jaren een afname van vitamines en mineralen in voedingsgewassen is, is echter niet aangetoond. In 2007 heeft het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de achteruitgang van nutriënten in voedselgewassen. Daarbij werd gekeken naar de bodem, het klimaat en de rassenveredeling. Het instituut concludeerde dat er geen sprake is van een algemene daling van het nutriëntengehalte in voedingsmiddelen.
Door sommigen wordt gedacht dat door het gebruik van bestrijdingsmiddelen de noodzaak voor planten zou zijn verdwenen om natuurlijke afweerstoffen aan te maken. Ze hoeven geen stofjes meer te produceren waarmee ze vraatzuchtige insecten of planteneters van zich afslaan. Het gaat daarbij om complexere verbindingen als flavonoïden en vitamine C. Volgens verschillende onderzoeken komen deze stoffen in biologische producten meer en in hogere concentraties voor dan in producten in de reguliere teelt.

Het lijkt erop dat de teelt van biologische producten meer overeenkomt met de manier van telen en de omstandigheden van vroeger, maar ook op basis daarvan is niet te concluderen dat er nu minder voedingsstoffen in groente en fruit zitten dan vroeger.

Voedingswaarde

Als je wilt zien welke voedingswaarde een voedingsmiddel heeft, kun je daarvoor het beste de tabel van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (nevo) raadplegen. Klik hier om naar nevo-online te gaan. 


 

Over de auteur:

Hans Kraak

Gastblogger

Hans Kraak maakte drie boeken over Feiten en Fabels rondom voeding. Voor The 1:1 Diet werkte hij een aantal nieuwe, veel voorkomende fabels uit.